ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นท์เตอร์ ยี่ห้อ Epson หมายเลขครุภัณฑ์ 482640037 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นท์เตอร์ ยี่ห้อ Epson หมายเลขครุภัณฑ์ 482640037 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย