ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างบริการซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย