ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย