ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 620 004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 620 004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย