สืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งมอญบางขันหมากลพบุรี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมงาน “สืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งมอญบางขันหมากลพบุรี” ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกิจกรรมตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2561 ณ วัดอัมพวัน บางขันหมาก ลพบุรี อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2561”