โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2564

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ งานปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกลัก สุวรรณสาโร ประจำปี 2564 ณ วัดอัมพวัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยมี  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ประจำปี 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค 19 ณ วัดอัมพวัน  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และชาวไทยเชื้อสายมอญ บ้านบางขันหมาก เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการจัดขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก สุวรรณณะสาโร ซึ่งท่านเป็นพระเถระ ที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัย เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  และอดีตเจ้าคณะตำบลบางขันหมาก ขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก ขึ้น  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาส สักการบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระคุณท่านอีกด้วย

เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ ครั้งที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเชิญเที่ยวงาน “เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 12 “วิถี ศรัทธา ตัวตน…คนชาติพันธ์ุ” ภายในงานพบความงดวามและความหลากหลายด้วยวิถีแห่งศรัทธา และอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ 12 ชาติพันธ์ุ ชมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ล้อมวงกินข้าวอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านจังหวัดลพบุรี ซื้อของฝากตลาดชาติพันธุ์ “ซาโม่น ตลาดมอญเมืองละโว้” อบอุ่น ชื่นแอบด้วยวิถีถิ่นวิถีไทยที่เกิดจากการรวบรวมพลของคนหัวใจเดียวกันปีละครั้งบ้านมอญบางขันหมาก ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-0199199