จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณศูนย์พักคอยตำบลบางขันหมาก

ในวันที่  17 สิงหาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนำโดย นางณัฐกานต์  เขื่อนจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง นำโดย นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ ของศูนย์พักคอยตำบลบางขันหมาก  ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนำโดยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง นำโดย นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ประจำเดือนมกราคม 2562  อ่านเพิ่มเติม “Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562”