ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดอะคลีลิค ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดอะคลีลิค ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย