ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อโตโยต้า บล-4776 ลพบุรี รายการซ่อมทั้งหมดจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อโตโยต้า บล-4776 ลพบุรี รายการซ่อมทั้งหมดจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายชุติมันต์ ทองคำเภา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ