ประชุมสภาสัญจร

นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประชุมสภาสัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอัมพวัน อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสภาสัญจร”