โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2564

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ งานปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกลัก สุวรรณสาโร ประจำปี 2564 ณ วัดอัมพวัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยมี  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ประจำปี 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค 19 ณ วัดอัมพวัน  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และชาวไทยเชื้อสายมอญ บ้านบางขันหมาก เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการจัดขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก สุวรรณณะสาโร ซึ่งท่านเป็นพระเถระ ที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัย เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  และอดีตเจ้าคณะตำบลบางขันหมาก ขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก ขึ้น  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาส สักการบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระคุณท่านอีกด้วย

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2563

นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง พนักงานส่วนตำบล ได้ร่วม โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ งานปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกลัก สุวรรณสาโร ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม “โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2563”

งานประจำปีปิดทองรูปเหมือน หลวงปู่ทอกรัก สุวรนณฺณสาโร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐากานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน ลูกจ้าง ขององการบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรามัญ “งานประจำปีปิดทองชักรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก สุวณณสาโร”  ประจำปี 2561 ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี อ่านเพิ่มเติม “งานประจำปีปิดทองรูปเหมือน หลวงปู่ทอกรัก สุวรนณฺณสาโร ประจำปี 2561”