กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงทัศนียภาพในโครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยกวาด ตัด ศัตรูพืช วัชพืช กิ่งไม้ ขยะ ในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561”