กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี” โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมี เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการกำลังพล อส.อำเภอเมืองลพบุรีที่ 1 กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย