โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบางขันหมาก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้านตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 อ่านเพิ่มเติม “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบางขันหมาก”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณรดาภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เซียน ดีไซต์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นางสาวสุชาดา ฤาษี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ