กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ณ หมู่ที่ 4 ถนนหลังวัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นายพรชัย ร่วมสมัคร ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ณ หมู่ที่ 4 ถนนหลังวัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี