โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รู้จักวิธีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561”