อบต.บางขันหมากเข้าร่วมการประเมิน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประเมิน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดซุ้มแสดงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน โครงการกำจัดและคัดแยกขยะต้นทาง และผลิตภัณฑ์จากชุมชน ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม “อบต.บางขันหมากเข้าร่วมการประเมิน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561″