ลงพื้นที่ เป็นตัวแทน นำสิ่งของบริจาค ที่ได้รับมา เพื่อไปมอบให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัยในตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้ลงพื้นที่ เป็นตัวแทน นำสิ่งของบริจาค ที่ได้รับมา เพื่อไปมอบให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

พิธีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อ่านเพิ่มเติม “พิธีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี”