นายกอบต.บางขันหมาก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนอยู่ในสภาวะลำบากและสมควรให้ความช่วยเหลือ

ในวันนี้ที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่   ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนอยู่ในสภาวะลำบากและสมควรให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนำบลบางขันหมาก พบว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และมีฐานะยากจน จึงดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

โครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อเพื่อให้ผู้สูงอายุ และ ผู้ว่างงานในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ได้มีความรู้ความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ยังนำไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561”