โครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อเพื่อให้ผู้สูงอายุ และ ผู้ว่างงานในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ได้มีความรู้ความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ยังนำไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561”