โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

“โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ประชาชนท่านใดที่มีมือถือเก่า ที่ไม่ใช้แล้ว พังเสียหายใช้การไม่ได้  สามารถบริจาคได้นะคะ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จะมีจุดตั้งรับบริจาคเพื่อนำส่งอำเภออีกที อ่านเพิ่มเติม “โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”