ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพความชำรุดบกพร่องและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0369 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างตรวจสภาพความชำรุดบกพร่องและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0369 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย