ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย