ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้