การรายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเผยแพร่ การรายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย