ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18

นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรม ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อ่านเพิ่มเติม “ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18”

ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ปีที่ 17 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ประเพณี “ลอยผ้าป่าทางเรือ ๙ วัด” ของชาวมอญบางขันหมาก หนึ่งเดียวในลุ่มน้ำลพบุรี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๗ กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เริ่มแห่ผ้าป่าทางเรือหนึ่งเดียวของลุ่มน้ำลพบุรี สร้างสีสันกลางแม่น้ำลพบุรีด้วยขบวนเรือที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ประจำปี 2562”