แจกของขวัญวันเด็ก ปี 61

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้นำของขวัญวันเด็กไปแจกแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็เล็ก ในเขตตำบลบางขันหมาก อ่านเพิ่มเติม “แจกของขวัญวันเด็ก ปี 61”