จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณศูนย์พักคอยตำบลบางขันหมาก

ในวันที่  17 สิงหาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนำโดย นางณัฐกานต์  เขื่อนจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง นำโดย นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ ของศูนย์พักคอยตำบลบางขันหมาก  ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี