โครงการพัฒนาเยาวชนนักสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม ให้รู้เท่าทันและฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ประจำปี 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิด #โครงการพัฒนาเยาวชนนักสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม ให้รู้เท่าทันและฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ประจำปี 2565 โดยได้เรียนเชิญ นางสาวกิตติญา ศรีสุทโธ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้เท่าทันและฉลาด ในการใช้สื่อดิจิทัลการใช้สื่อโซเชียล สื่อออนไลน์ ต่าง ๆ