ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย