ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นางสาวสุชาดา ฤาษี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ