กิจกรรม Big Cleaning Day 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2564 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ทำให้แก่ชุมชน ของตำบลบางขันหมาก… โดยทางอบต.ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับหน่วยงาน สถานที่ต่าง ๆ ในตำบลบางขันหมากขึ้นเป็นประจำทุก ๆ เดือน

Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ประจำเดือนมกราคม 2562  อ่านเพิ่มเติม “Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562”

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงทัศนียภาพในโครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยกวาด ตัด ศัตรูพืช วัชพืช กิ่งไม้ ขยะ ในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561”

Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่อบต.บางขันหมากร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม “Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2561”

Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่อบต.บางขันหมากร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม “Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2561”

Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่อบต.บางขันหมากร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม “Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2561”